Coaching met Osho Zen tarot

In de loop van de dertig jaar dat Osho tot zijn discipelen en vrienden heeft gesproken, heeft hij hun vragen beantwoord of de leer van de grote wijzen en heilige boeken die de wereld heeft gekend van commentaar voorzien.
Ook nu nog geven zijn woorden een frisse kijk op alle mogelijke onderwerpen, variërend van de obscure vedische geschriften tot de welbekende uitspraken van Jezus.
Hij spreekt met evenveel gezag over de chassidim als over de soefi's, de bauls, yoga of de boeddhisten.
Bovenal wil Osho de unieke wijsheid van zen overdragen, omdat, zoals hij zegt, zen als enige spirituele traditie het innerlijke leven van de mens benadert op een manier die de tand des tijds heeft doorstaan en nog relevant is voor de mensheid nu.

Een tarotdeck dat afwijkt van alle andere decks, is de Osho Zen tarot. Dit tarotdeck is gebaseerd op de uitspraken, gedachten en ideeen van de Indiase goeroe Osho, vroeger bekend als Bhagwan.

Osho Zen tarot is een instrument voor zelfontwikkeling en het coachen van mensen. Informatie, inzicht en praktische suggesties worden verkregen door het werken met deze kaarten. Het zijn geen voorspellende kaarten, wat het woord tarot doet vermoeden. Het Osho Zen tarot deck is voor Inzicht en bewustwording en bij vragen op allerlei gebied.

Het Osho Zen tarot helpt je inzicht te krijgen in het hier en nu. Het is gebaseerd op de wijsheid van Zen, die zegt dat gebeurtenissen in de wereld om je heen een weerspiegeling zijn van je eigen gedachten en emoties.