Welkom bij CoCreatie-Coaching, praktijk voor bewustwording en healing.

Waar staat CoCreatie-Coaching eigenlijk voor...

Cocreatie is een vorm van samenwerking waarbij de deelnemers zowel eigenaar zijn van het proces als van het resultaat. Oftewel, samen werken om het afgesproken doel te bereiken.

Voorwaarden om cocreatie succesvol te laten zijn: openheid, vertrouwen, enthousiasme, daadkracht en integriteit. Aan deze voorwaarden wordt voldaan in een helder en gestructureerd traject, onder begeleiding van mij als professioneel coach.

Maar cocreatie betekent voor mij veel meer.

Co staat voor samen, maar ook voor coaching. Creatie staat voor bewerkstelligen wat je graag wilt creëren, en ook voor creatief zijn. Op een creatieve manier je doel bereiken, creatief kijken naar vraagstukken, problemen en oplossingen.

CoCreatie is nog zoveel meer dan dat.

Ik hoor vaak: 'Ik zit te veel in mijn hoofd, hoe krijg ik contact met mijn gevoel (terug)?' Samenwerking van body en soul, hoofd en hart. Werken aan een balans tussen al die aspecten van jou een geheel maken. Een cocreatie van al die stukjes van jou, met jouzelf aan het roer. Jij geeft aan wat de meeste aandacht vraagt. Jij bent niet alleen je verstand, of alleen je lichaam. Een goede samenwerking is onontbeerlijk om tot een goed resultaat te komen. En om lekker in je vel te zitten. Elke keer een stapje verder, jij geeft de stappen aan en jij geeft aan wanneer jij jouw doel hebt bereikt.

CoCreatie is ook een samenwerking van alle interventies, methodieken en andere mogelijkheden die ter beschikking staan om tot het gewenste resultaat te komen. Healing, Massage, Bach bloesem, Aromatherapie, Hypnotherapie, Regressie & Reincarnatietherapie, Reading, Voice Dialoque, EMDR, Transactionele Analyse zijn een aantal van deze mogelijkheden die onder andere kunnen worden ingezet.

CoCreatie is een samenwerking van alle spirituele lagen waaruit jij bestaat. Je fysieke en je energetisch lichaam, je aura en je chakra's.

Dit alles maakt dat CoCreatie-Coaching, begeleiding&healing individueel maatwerk levert. Afgestemd op jouw vragen en behoeftes, op jouw doel.